15 april 2011

Fredagsfaktoiden

Faktoid: Det kinesiska tecknet för "kris" är detsamma som tecknet för "möjlighet".

Fakta: "Kris" skrivs på kinesiska med tecknen [wēi] + [jī], som var för sig kan betyda "fara/farlighet" respektive "avgörande ögonblick/startpunkt". Wēijī kan alltså mer eller mindre ordagrant översättas till "tidpunkt då faran början", vilket ju inte låter som en positiv möjlighet. Ordet "möjlighet" skrivs i och för sig även det med tecknet [jī], men då följt av tecknet för "tillfälle", [huì]. Så även om det kan vara bra att försöka se saker från den ljusa sidan behöver man inte blanda in kinesiskan i det hela.

Inga kommentarer: