25 maj 2011

Flytande bestånd

Efter nyår införde Göteborgs folkbibliotek flytande bestånd på en del olika medier, t ex spelfilmer och deckare. Flytande bestånd betyder att att en bok eller film eller annan media, som har lånats in från ett bibliotek till ett annat stannar kvar på det inlånade biblioteket tills något annat bibliotek lånar den.

Mediabeståndet har alltså inte längre något hemmabibliotek som det återvänder till efter att ha varit utlånat. Boken, cd:n, filmen osv blir kvar på det bibliotek där det återlämnades, tills någon annan i staden beställer det till något annat bibliotek.

När stadsbiblioteket stänger för ombyggnation i början av 2012, kommer allt utlåningsbart material, all media, bli flytande.

Om ni har frågor kring vad det innebär för er som biblioteksbesökare med det flytande beståndet, så fråga gärna oss som jobbar på biblioteken runt om i staden.

Inga kommentarer: