06 maj 2011

Fredagsfaktoiden

Faktoid: John Ericson uppfann skiftnyckeln.

Fakta: När det gäller tekniska uppfinningar är det ofta flera personer inblandande under lång tid. Någon uppfinner något och andra förbättrar över tid den ursprungliga uppfinningen.
När det gäller just skiftnyckeln så uppfann John Ericson inte någon av dem. Det är omöjligt att säga vem som uppfannn skiftnyckeln, eftersom de olika typerna sakta förbättrats genom århundraden. Vad som är känt är dock att svensken Johan Peter Johansson förbättrade redan existerande skiftnyckel-varianter. Det sägs också att Charles Moncky utvecklade en ny typ av skiftnyckel.

Inga kommentarer: