20 maj 2011

Fredagsfaktoiden

Faktoid: Albert Einstein var dålig i skolan.

Fakta: Nja det var han nu inte. Han presterade dock inte så bra i ämnen som han inte var intresserad av t ex språk och historia. Han hade också svårt att finna sig i den hårda disciplinen som fanns i skolan och upplevdes kanske därför som ett s k problembarn.
I de ämnen som han gillade t ex fysik och matematik, dröjde det inte länge förrän han överglänste sina lärare.

Inga kommentarer: