20 september 2011

Blir det ett litteraturhus i Göteborg?

Enligt GP har Ingrid Elam, litteraturkritiker och vicerektor vid Malmö högskola, fått i uppdrag att utreda möjligheterna för ett sådant hus.

Litteraturhuset i Oslo
Ambitionen är att Göteborg ska få sin egen variant av de litteraturhus som redan finns i till exempel Paris, Köpenhamn, Berlin och Oslo, men med en egen prägel.

Som bibliotekarie och boknörd, så kan jag bara hoppas att utredningen kommer med ett positivt utfall och att det sedan inte tar lång tid mellan utredning och faktiskt införande av ett litteraturhus.

Inga kommentarer: