02 september 2011

Fredagsfaktoiden

Faktoid: Under medeltiden ansåg man att jorden var platt.

Fakta: Redan de gamla grekerna arbetade med hypoteser om en rund jord, t. ex. räknade Erathostenes under 200-talet f.Kr. ut jordens omkrets med någorlunda precision. Dessa teorier hölls levande bland de allra flesta europeiska intellektuella under medeltiden, även om konstnärliga skildringar och en bredare folktro kunde visa jorden som en platt skiva.

Historiker har hävdat att myten om den plattjordstroende medeltiden skapades under 1600-talets religionsstrider som ett led i protestantisk smutskastning av katolicismen. Föreställningen ska ha fått ytterligare skjuts genom diskussionerna kring tro och vetande i efterföljden av Darwins böcker om evolutionsläran under senare hälften av 1800-talet.

Ibland framställs det som att Christopher Columbus svårigheter att få sina expeditioner finansierade hade att göra med de styrandes rädsla för att skeppen skulle segla över kanten vid jordens ände. Men snarare berodde det på att de - alldeles riktigt - räknade med att avståndet till Indien, som ju var Columbus egentliga mål, var alltför långt om man seglade runt jorden. Hade inte Amerika kommit i vägen skulle i själva verket Columbus och hans sjömän ha dött av törst på sina skepp.

Inga kommentarer: