22 september 2011

Länge leve plikten!

Idag är en stor högtidsdag för biblioteksvänner: inte bara invigs - som vi nämnt tidigare - Bok- & biblioteksmässan, Kungliga biblioteket fyller dessutom 350 år. Eller, om man ska vara riktigt noggrann: den lag som ligger till grund för biblioteket, pliktleveranslagen, fyller 350 år. Själva biblioteket som byggnad och självständig myndighet invigdes 1877. Men den 22:a september 1661 antogs alltså den kansliordning som påbjöd att varje tryckt text som producerades i Sverige skulle skickas in i två exemplar till staten, ett förfarande som i hög grad bidragit till KB:s rikliga bokskatt.

Hela historien om biblioteket kan du läsa på KB:s egen hemsida och även i en utförlig artikel i gårdagens Svenska Dagbladet. Att det är, som SvD-artikeln påstår, ett jubileum som "de flesta svenskar torde förbigå med likgiltighet" är givetvis inget att bry sig om - vi uppmanar alla att fira riktigt ordentligt!

Och vill någon förbereda ett firande för Torslanda bibliotek kan vi meddela att öppnandet ägde rum den 1:a mars 1974, alltså blir det snart 38-årsjubileum. Något mindre ärevördigt kanske, men ändå rätt fint.

Inga kommentarer: