06 september 2011

Vem var egentligen Shakespeare?

Ja om det tvista de lärde. Nu kommer det snart en film på temat. En film som jag helt klart tänker att se. Läs mer om filmen på DN:s sida.

Om man som jag är det minsta lilla intresserad av Shakespeare och kanske inte riktigt tror att han var en enkel handsmakarson från Stratford upon Avon, så kan jag rekommendera boken Täcknamn Shakespeare av Gösta Friberg & Helena Brodin Friberg.
I sin gedigna och väldokumenterade undersökning av problematiken kring Shakespeare redogör de båda författarna för köpmannen Will Shakespeares liv och de märkliga tomrum och obesvarade frågor som finns i hans biografi. Med tanke på att han inte hade någon formell utbildning ställer de frågan hur han kunnat tillägna sig alla de omfattande och svårtillgängliga kunskaper på de mest skilda områden som Shakespeares verk vittnar om? I det berömda testamentet förefaller det som om han inte ens kunde skriva sitt eget namn.  Istället anser författarna och fler med dem, att spåren pekar mot en av den elisabethanska tidens främsta ädlingar - Edward de Vere,  som var den 17:e earlen av Oxford. Hans liv, utbildning, resor och politiska ställning visar stor överensstämmelse med Shakespeares dramer. Dessutom har hans nyligen upphittade bibel mängder av förstrykningar och kommentarer som sedan återkommer i Shakespeares verk.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Om Torslanda bibliotek vill pusha för konspirationsböcker a la "Täcknamn ..." så borde ni även för balansens skull pusha för exempelvis James Shapiros "Contested Will" eller Jonathan Bates "The Genius of Shakespeare" som båda med enastående tydlighet visar att Shakespeare faktiskt skrev sina dramer, samt att konspirationsteoretikerna är änna riktiga nötter.

Anonym sa...

Shakespeare Birthplace Trust satte häromdagen igång en motkampanj mot filmen, eller en förkampanj för Shakespeare om man hellre ser det så. Här går det att höra vad 60 forskare och entusiaster har att säga om saken: http://60-minutes.bloggingshakespeare.com/

Torslanda bibliotek sa...

Som sagt det råder delade meningar om vem Shakespeare verkligen var. Torslanda bibliotek pushar inte för att något av lägrerna har mer rätt än det andra, utan vi tipsar om en intressant bok.
Men vi tackar för ännu ett boktips genom era kommentarer.

elina sa...

Jag tycker det kvittar. Många skriver under annat namn. Han är ändå nummer 1 bland författarna. En ren njutning att läsa hans pjäser.

Lina Lybeck sa...

Har läst både Bill Brysons och James Shapiros försvarsskrifter för Stratford-Shakespeare, ytterst svag argumentering. Ett par ytterligare exempel ur Friberg och Brodin-Fribergs suveräna bok kan återfinnas i mina kommentarer till bloggen "I väntan på refusering". De borde kunna övertyga den tveksammaste.

Lina Lybeck sa...

Och i sammanhanget biblar så har som sagt de Veres bibel hittats, däremot innehåller Stratford-Shakespeares utförliga bouppteckning INGEN bibel. Inte heller någon annan bok. Och det enda skrivna bevarat av hans hand är sex namnteckningar, samtliga olika och vittnande om att det lär ha varit det enda mannen kunde skriva - och ytterst fumligt...Hans döttrar var också analfabeter - jämför med kvinnorna i dramerna !

Lina Lybeck sa...

Ursäkta att jag skrev "bouppteckning" när jag menade "testamente". En säregen läsning förresten, inte riktigt i nivå med Shakespeares dramatik... Men några böcker eller egna manuskript nämns det i alla fall ingenting om.