13 oktober 2011

Ska bibliotek privatiseras?

Kanske är det inte många utanför biblioteksvärlden som känner till att Nacka kommun har lagt ut uppdraget att driva bibliotek på entreprenad. I stället för att kommunen står som huvudman för bibliotek, ska man alltså nu köpa in tjänsten från entreprenörer. Att detta kommer få konsekvenser som kanske gör att biblioteken inte kan leva upp till deras demokratiska uppdrag är inget som har avskräckt Nacka kommun. Biblioteken har hamnat ”i korselden mellan demokratiska principer och marknadens krafter.” Läs gärna mer om detta hos framsidan.net.

Det finns många som anser att kulturen ska marknadsanpassas och att framgången för verksamheten enbart ska mätas i pengar. För bibliotekens räkning kan detta mycket väl betyda att det bara är böcker som efterfrågas av flest personer, som kommer att köpas in. Under privat ägande riskerar man alltså att kvantitet ska gå före kvalitet. Smalare litteratur kommer då inte ha någon självklar plats i bibliotekens hyllor.

Nu ställer vi här på Torslanda bibliotek frågan, är det här en bra utveckling eller inte?
Vill ni som biblioteksbrukare se ett mer marknadsanpassat bibliotek?

Inga kommentarer: