24 november 2011

Fråga och du skall få svar

Vi tipsade förut om nättjänsten Bibblan svarar, en satsning från Informations- och lånecentralerna och Internationella Biblioteket. Och nöjer du dig inte med svaren där finns nu också möjligheten att fråga bibliotekarien på dn.se. Där är tanken densamma - en bibliotekarie svarar på alla möjliga frågor - men från DN är svaren kanske lite mer personligt hållna. Råden om att få litteraturskeptiska tonåringar att börja läsa är till exempel nog inget som skulle sanktioneras från den officiella biblioteksvärlden.

Annars kan vi notera att vissa frågor verkar vara eviga, eller i vart fall återkommande. Som den om böckers lukt. Till svaren om skinn, damm och lim kan vi tillägga att det finns en hel uppsjö av bok- och biblioteksparfymer, allt från Paperback över Paper Passion till Tome 1 och Opus II. Och så kan det faktiskt finnas ytterligare en hemlig ingrediens som gör de gamla sidorna åtråvärda för njutande näsor: enligt en studie från 1995 är nämligen gammalt papper en utmärkt grogrund för hallucinogena svampsporer. Men även om vi ju vill uppmuntra biblioteksbesök är det inte lönt att komma hit i hopp om att bli hög: det krävs intensiv och långvarig exponering för att svamparna alls ska ha någon effekt.

Inga kommentarer: