22 februari 2012

Sparas eller inte sparas för eftervärlden

Till sommaren kommer en ny lag som ska reglera lagringen av digitala kulturyttringar, den så kallade e-pliktslagen. Idag är det ju väldigt många kulturyttringar som bara finns online och e-pliktslagen ska styra vad som ska sparas till eftervärlden och vad som inte är möjligt att spara. Att spara allt som produceras på webben ter sig för mig helt omöjligt och så verkar lagstiftarna också tänka. Kungliga biblioteket som är de som ska lagra även digitalt material, ska inte lagra privata bloggar eller onlinespel.

Men då undrar ju vi som skriver den här lilla biblioteksbloggen vad vi klassas som? Är vi en privat blogg eller inte? Så här skriver DN om vad som gäller:

Eftersom materialet på internet är så omfattande ska lagen bara gälla publikationer som har en ”professionell upphovsman”, det vill säga en redaktion eller motsvarande med grundlagsskydd för sin nätpublicering.

Hur ska vi tolka det här? Är vi en blogg med en professionell upphovsman? Och om vi är det, hur ska vi få veta att vi då ska skicka pliktexemplar till KB? Jag antar att tiden får utvisa det här.

Professionell upphovsman?
Läs gärna hela artikeln hos DN.

Inga kommentarer: