16 april 2012

Två gamlingar gör gemensam sak

Nu ska två mycket gamla och respekterade bibliotek göra gemensam sak. Det handlar om Bodleian i Oxford och Vatikanens bibliotek. Tillsammans ska de digitalisera 1,5 miljoner äldre texter och göra dem sökbara online.

Man beräknar att projektet kommer att ta fyra år att genomföra. Det är Dr Leonard Polonsky som har skänkt ett stipendium för att digitalisera tre olika sorters texter: grekiska manuskript, 1400-talsböcker och tidiga hebreiska skrifter och böcker.

Två tredjedelar av materialet kommer att komma från Vatikanens bibliotek och resterande tredjedel från Bodleian.

Bodleian library
Vi har tidigare skrivit om Vatikanbiblioteket här på bloggen.

Inga kommentarer: