06 juli 2012

Det finns inte så många Q

För ett tag sedan här på bloggen så uppmärksammade vi bokstaven W. Nu är det dags att uppmärksamma Q.
För om det är någon bokstav i alfabetet, som sällan eller aldrig används annat än i efternamn som slutar på qvist, så är det just q.

Så tidigt som 1889 förklarades q vara omodern. Det var när SAOL rensade ut kombinationen qv. Ord som t ex qvarn, qvinna m m skulle fr o m 1889 stavas med kv i stället.
Men redan i början av 1700-talet ansåg naturforskaren Urban Hiärne att: "Q synes wara en öfwerflödigh bookstaf".

Själva tecknet Q är en kvarleva från latinet och man kan säga att det tog sig en smygväg in i vårt alfabet. När landet kristnades så blev ju det latinska språket normen för stavning. Men det tog ända till 1500-talet innan q hade lyckats etablera sig i svenskan.

Idag har vi i SAOL 17 stycken ord under bokstaven Q. Ett av dem är ordet quorn.
Ett annat livsmedel som ännu inte har kvalificerat sig till SAOL är quinoa.

källa: Språktidningen 2012:04

Inga kommentarer: