30 juli 2012

OS-skandal (årsmodell 1908)

Det är svårt att missa att det är OS-tider, men hellre än att delta i hetsen kring vem som ska vinna vad tänkte vi erbjuda ett tillfälle till historisk tillbakablick.

Färglösa flaggor för 104 år sedan
Första gången London stod som värdstad för de olympiska spelen, 1908, utspelades nämligen en skandal, som i sin tur gav upphov till den första OS-protesten. Det hela började med att arrangörerna bestämt sig för att göra spelen till en tydligare nationell affär - alla deltagare skulle anmäla sig via Internationella olympiska kommitténs olika nationella representanter, istället för som tidigare då vem som helst som kunde betala startavgiften fick komma med. För att markera denna nya inriktning lanserade man också den parad av deltagarländer som numera räknas som invigningens själva huvuddel. Det var också ett väldigt flaggande - och där kommer vi till skandalen.

Utöver att varje deltagartrupp tågade runt arenan bakom sina hemländers flaggor skulle det även flaggas i 22 flaggstänger. Av någon anledning hissades dock aldrig de svenska och amerikanska flaggorna, men däremot de japanska och kinesiska - trots att det skulle dröja till 1912 respektive 1932 innan Japan och Kina deltog. Den svenska kronprinsen, Gustav Adolf, tog det hela med ro. Den amerikanska delegationen muttrade däremot om att det var förolämpande och letade snabbt fram en egen flagga som kunde hissas. När så alla atleter samlats framför den kungliga läktaren för att hälsa Edvard VII sänktes alla flaggor som en hedersbetygelse - alla utom den amerikanska, som kulstötaren Ralph Rose envist höll högt: "This flag dips to no earthly king" ska han ha sagt.

Vill du läsa mer om allt det här kan du gå till den förträffliga Public Domain Review, en sida som samlar allt möjligt udda och intressant som har det gemensamt att materialet inte skyddas av upphovsrätt utan är fritt att sprida och använda. För fler OS-skandaler finns en hel Wikipedia-sida på temat, och dagspressen fyller hela tiden på med miljöhottomma läktare och mystiska kvinnor.

Inga kommentarer: