09 juli 2012

Vad är väl hen emot den

Idag råder det en ganska het debatt om det könsneutrala pronomenet hen. Att införa ett nytt pronomen i ett språk är en stor förändring, eftersom just pronomen till sin natur är en väldigt oföränderlig ordklass. Men den här eventuella förändringen av det svenska språket är ingenting jämfört med det som hände under mitten av 1300-talet. Då genomgick svenskan den största förändringen någonsin.

I fornsvenskan fanns det tre grammatiska genus: femininum, maskulinum och neutrum. Maskulina substantiv som t ex åker omtalades då som han, feminina substantiv såsom klockan blev hon och neutrala substantiv t ex barn omtalades som det. Än idag lever en del av de här gamla genusen kvar, då man kan höra folk svara på frågan om vad klockan är med; hon är kvart i fem.

Under mitten av 1300-talet flöt femininum och maskulinum ihop till ett genus och i och med detta blev svenskan ett språk med endast två grammatiska genus, vilket det är än idag. De flesta av oss känner nog igen benämningarna en- och ett-ord. Grammatiskt kallas de utrum och neutrum. Neutrumord omnämns som det och utrum ord som den.

Förändringen av fornsvenskan var inte en medveten reform utan snarare än successiv övergång. Möjligtvis är det inflytandet från lågtyskan som har påverkat svenskan. Då man hade många handelskontakter med just lågtyskar så uppstod behovet av ett förenklat kontaktspråk för att man skulle kunna förstå varandra.

I nutid pågår det flera språkliga reformer för att göra många språk mer könsneutrala eller snarare civilståndsneutrala. I Frankrike har man tagit bort användandet av mademoiselle i officiella sammanhang. Likadant med Fräulein i Tyskland och señorita i Spanien. I de engelskspråkiga länderna är man påväg att helt ta bort ordet miss. Trenden pekar mot att även svenskan i officiella sammanhang kommer att bli civilståndsneutralt.

Källa: Språktidningen  2012:04

Inga kommentarer: