01 augusti 2012

Välkommen!

Foto: Kurume-Shimin
I dag välkomnar vi bibliotekets nya barnbibliotekarie. Hon heter Elin Möckelind och har tidigare jobbat på ett skolbibliotek.

Inga kommentarer: