06 september 2012

Det osar om det svenska språket

Kanske kan man tro att det var vanligare att folk var grova i mun förr i tiden, men se det stämmer inte riktigt. Visst är yngre män mycket grövre i mun idag än vad deras fäder och mödrar var, men en annan kategori har börjat svära nästan lika mycket. De unga kvinnorna, främst de under 30, knappar in och gör att skillnaden mellan de båda könens svordomsalstrande är marginell.

Vetenskapsradion Språket lät nyligen göra en enkät, som besvarades av 3900 radiolyssnare, som visar att svordomsfrekvensen är i stort sett den samma som den var för 35 år sedan, då det gjordes en liknande undersökning.
Källa: Språktidningen 2012:05

Är du intresserad av svordomar och deras historiska ursprung så finns det böcker att låna i ämnet.
Till exempel:
SvordomsbokenEn bok om svärande och svordomar genom historien. Om varför och hur vi svär och om skillnader mellan olika språk. Författaren Magnus Ljung, professor emeritus i engelska går igenom svordomsfloran i tjugofem olika språk, däribland svenskan, engelskan, tyskan, franskan, spanskan, italienskan, polskan, ryskan och kinesiskan.

Inga kommentarer: