24 september 2012

Om Smileys

Vi som har gått och trott  att smileys (en grafisk bild av en känsla representerad genom skriven text eller en enklare bild) är ett relativt nytt påfund för att uttrycka känslor/humör i text, har haft fel.
Redan på 1800-talet användes en variant av smileys i morsekod och lite senare under århundradet kom de även i tryckt form.
Smileys publicerade den 30 mars 1881 i den amerikanska tidningen Puck.Att smileys uppstod mot slutet av 1800-talet berodde på att humoristiskt skrivande blev vanligare. De uttryckssymboler som används på internet kan spåras tillbaka till ett förslag av Scott Fahlman i ett meddelande daterat den 19 september 1982.

Inga kommentarer: