19 september 2012

Trilogi

Inom böckernas värld är det vanligt att tala om trilogier. Men vad menas egentligen med trilogi?

En trilogi är är en sammanhållen grupp av tre verk inom något konstnärligt område. När det gäller litteratur, drama och film avses avslutade, men med varandra sammanhängande verk. Det betyder att t ex Tolkiens tre böcker om Sagan om ringen, inte är en trilogi utan ett verk i tre delar.
Det är dock vanligt idag att man säger trilogi även om det faktiskt inte är det.

Inte en del i en trilogi,
utan den avslutande delen i ett tredelat verk.

3 kommentarer:

Språkpilosen sa...

Korrekt språkbruk ska iofs alltid uppmuntras, men det kan i det här fallet också vara värt att påpeka att om man hellre litar på Svenska Akademiens ordbok eller Nationalencyklopedin än Wikipedia eller DN så nämns där ingenting om att verken måste vara inbördes avslutade. Enligt dem så räcker det att verken är "i fråga om handling l. tema(n) l. motiv o. d. sammanhållna" eller "med varandra förbundna".

Torslanda bibliotek sa...

Ja det är väl ett fall där ursprungsbetydelsen av ordet har fallit bort och det allmäna sättet att använda ordet på har blivit accepterat och satt som standard.

torslanda bibliotek sa...

Kanske ska nämnas att DN i det här fallet har Språkrådet som källa, så det är inte DN som är ursprungskällan.