22 oktober 2012

Skådis blir förläggare

Han är nog mest känd för sin rollfigur Captain Jack Sparrow, men nu lägger Johnny Depp ännu ett yrke till karriären. Han blir bokförläggare.

Han säger själv att det som ska utmärka den litteratur som ges ut på hans förlag är att det ska vara;
”autentiska, frispråkiga och visionära idéer och röster.”
Den första boken som ges ut på hans förlagsetikett ”Infinitum Nihil”, som betyder ”ingenting är för evigt”, är en bok om Bob Dylan, som heter “The Unraveled Tales of Bob Dylan"

Förlaget kommer att publicera böcker från några kända författare och några från relativt okända skribenter.

Inga kommentarer: