08 november 2012

Delaktighet

Vi vill börja med att tacka alla er som svarade på vår enkät tidigare i höst. Nu har vi fått svaren och vad vi kan se, så finns det ett visst önskemål om att vara mer delaktig i biblioteksverksamheten. Det här är så klart en fråga som vi tar på stort allvar och vi har även tidigare jobbat med den. Vi vet bara inte hur vi ska nå ut till er, våra besökare.

Förra gången använde vi oss av bloggen och affischer på biblioteket, där vi efterlyste era åsikter om medieinköp och arrangemang. Tyvärr nådde vi inte många den gången. Nu vill vi göra ett nytt försök att nå er och jag börjar med att ställa frågor till er. Hur når vi er? Vill ni vara delaktiga och i så fall i vilka frågor? Använd gärna vårt kommentarsfält här på bloggen för att ge oss tips och idéer.

Created by Libby Levi for opensource.com

Inga kommentarer: