09 november 2012

Fredagsfaktoid: Järnridån

Idag uppmärksammar vi 23-årsdagen av Berlinmurens fall med en faktoid om Järnridån.

Faktoid: Det var Winston Churchill som i ett tal myntade begreppet som en beskrivning av Sovjetunionens kontroll av Östeuropa efter andra världskrigets slut.

Målad järnridå på en teater i Wien
Bild från Wikipedia
Fakta: Churchill må vara den som gjort begreppet känt i eftervärldens ögon, men först var han inte. Redan vid slutet av 1700-talet pratade man om järnridåer, men då i en bokstavlig mening: det var en brandskyddsanordning som framförallt vissa teatrar var utrustade med. I bemärkelsen geografisk skiljelinje mellan Öst- och Västeuropa skrev den brittiska politikern Ethel Snowden 1920 i boken Through bolshevik Russia om hur "an iron curtain" hade upprättats runt Sovjetunionen. Till skillnad från Churchill menade hon dock inte att det var kommunisternas fel, utan att de västallierade efter första världskriget satt landet i en orättfärdig blockad.

Bilden kommer från
Wikipedia
Under mellankrigstiden spreds uttrycket och bland annat skrev P. E. Brusewitz 1923 en bok med titeln Bakom Rysslands järnridå om sin resa på motorcykel från St. Petersburg till Tblisi, även den tämligen välvilligt inställd till den nya samhällsordningen. Vid andra världskrigets slut använde nazitysklands propagandaminister Joseph Goebbels metaforen som ett hot för att mana till motstånd mot de framryckande sovjetstyrkorna. Churchill kunde alltså knyta an till ett relativt vedertaget begrepp, men hans retoriska förmåga och politiska status bidrog så klart till att det är just med honom det har kommit att förknippas.

Vill du läsa mer om hur termen har används genom tiderna finns det en hel bok att läsa: Iron curtain : from stage to cold war av Patrick Wright. Tyvärr har vi den inte på folkbiblioteken här i Göteborg, men den finns att låna på universitetsbiblioteket, och dessutom kan du läsa den digitalt hos Google Books. En kortare variant av historien finns dessutom i en gammal artikel i Svenska dagbladet.

Inga kommentarer: