03 december 2012

Utställning med tavlor av Heinz RoegnerJust nu har vi en vacker utställning med havstema i våra montrar. Det är konstnären och den tvåfaldige världsomseglaren, Heinz Roegner som ställer ut sina oljemålningar, där den karga skärgården skildras.

Heinz är även författare till ett antal böcker som finns att låna på biblioteken i Göteborg.

Inga kommentarer: