24 januari 2013

Fakta och fiktion

foto: Dane Murray
Det har varit en del uppståndelse kring cyklisten Lance Armstrong på sistone, efter att han medgett att han dopat sig under den makalösa karriären. I de böcker han tidigare skrivit om hur han nått sina framgångar berättade han ingenting om de olagliga metoderna, utan framställde sig mest bara som hårt kämpande. Mitt i mediestormen passade ett bibliotek i Australien på att skämta till det lite. På ett anslag annonserades att Armstrongs böcker skulle flyttas från faktahyllorna till den skönlitterära avdelningen. Anslaget fotades och fick snabbt spridning på sociala medier, och till slut har nu biblioteksledningen känt sig tvungen att gå ut med en dementi: det var en deltidsanställd assistent som satte upp lappen på eget bevåg, och någon omklassificering är inte aktuell.

Helt otänkbart är dock inte scenariot. För några år sedan uppmärksammades Liza Marklunds och pseudonymen Maria Erikssons böcker Gömda och Asyl, då journalisten Monica Antonsson skrev en bok som ifrågasatte sanningshalten i böckerna, som marknadsförts som sanna historier. Det hela fick till resultat att biblioteken faktiskt flyttade böckerna från faktahyllan Vndp till skönlitteraturens Hc. Tills vidare kommer du dock att fortsätta hitta Lance Armstrongs böcker på faktaavdelningen.

Inga kommentarer: