23 januari 2013

Papperslösa får låna


Alla är välkomna!
bild: Jens Reuterberg
Biblioteken i Göteborg har, enligt kulturnämndens reglemente, till uppgift att "möta göteborgarnas behov av medier och information". Några göteborgare som hittills haft svårt att fullt ut ta del av vårt utbud är de papperslösa, alltså personer som bor här utan id-handlingar. Det kan handla om personer som sökt asyl och fått avslag, men som valt att stanna för att överklaga, eller personer som vistas i landet utan uppehållstillstånd. Nu har vi gjort det möjligt för dessa, som ju saknar personnumrets sista fyra siffror, att skaffa lånekort. Undersökningar visar att just personer utan svenskt medborgarskap är flitiga biblioteksbesökare, och nu blir det alltså möjligt att inte bara besöka oss utan också låna hem böcker.

Apropå papperslösa klämmer jag in ett boktips också: i Icke-medborgarskapets urbana geografi har Helena Holgersson intervjuat papperslösa i Göteborg om hur de upplever staden och lever sina liv - med begränsningar och möjligheter. I medierna framställs ofta "gömda flyktingar" som att de bokstavligen gömmer sig, men här visas istället hur det handlar om att lära sig navigera i staden och skapa en tillvaro som fungerar. Just biblioteken är något som återkommer i intervjuerna som frizoner där "människor kan vistas utan något specifikt ärende och utan att konsumera något". Och nu går det som sagt att låna och använda våra datorer också.

Inga kommentarer: