28 februari 2013

Om språk

"De sweedsche Spraak höört to de germaanschen Spraaken."

Förstår du vad det står här ovan? Förmodligen gör du det även om det ser ut som en blandning mellan nederländska och ålderdomlig svenska. I själva verket är det lågtyska eller plattyska, som det också kallas. Den här formen av tyska, som inte talas av mer än ca 2 miljoner tyskar, främst runt gränstrakterna till Danmark är påfallande lik svenska. I norra Tyskland har nu intresset för det här nästan utdöda språket börjat leva upp igen och såväl skolor som universitet undervisar i det.

Hansans handelsrutter. Bild från Wikipedia
Lågtyskan är det språk som spriddes av Hansan under medeltiden. När de tyska handelsmännen lade till i svenska hamnar hade de inte bara med sig nya varor och seder, utan också sitt språk för att beskriva nymodigheterna. Under hela medeltiden påverkades svenskan starkt av de nordtyska köpmännens språk. Handelsmännen hade högt anseende och därför fick deras språk hög status. Att lågtyskan och svenskan låg nära varandra rent uttalsmässigt sett, ledde också till den snabba spridningen.

Men lågtyskan och handelsmännen verkade kanske ha lite väl stort inflytande över svenskan, för redan under 1300-talet införde kung Magnus Eriksson den så kallad tudelningsprincipen. Enligt den fick inte andelen tyskar i stadens råd överstiga hälften och alla dokument skulle i fortsättningen skrivas på svenska. Det här var en princip som inte följdes alla gånger.

Lågtyskans plats på språktronen blev dock inte så lång. Redan under 1500-talet bryter Gustav Vasa med Hansan och inför högtysktalande personal på sitt kansli.
Källa: Språktidningen 2013:02

För dig som känner för att fräscha upp skoltyskan (högtyskan), så kan biblioteken erbjuda såväl språkkurser i, som böcker på tyska. Självklart finns det språkkurser på flera andra språk och även böcker.

Inga kommentarer: