24 april 2013

Kristinas bibliotek

Greta Garbo som Kristina
med böcker, i filmen
Queen Christina
På Livrustkammaren i Stockholm öppnade nyligen en utställning om drottning Kristina, där det bland annat går att se några böcker från hennes omfattande bibliotek - en del med hennes egna marginalanteckningar. Apropå det så vill vi tipsa om en doktorsavhandling i bok- och bibliotekshistoria. Låter det långtråkigt? Det behöver inte betyda att det är tråkigt: författaren, Eva Nilsson Nylander, leker lite självironiskt med tristesstemat i titeln: The mild boredom of order. Tyvärr finns inte boken på folkbiblioteken här i Göteborg, så vill du låna den får du besöka Universitetsbiblioteket (där alla är välkomna att låna, inte bara studenter). Till en början kan du också läsa en recension av avhandlingen i Svenska Dagbladet. Hos Populär Historia kan du också läsa en artikel skriven av Nilsson Nylander, där bibliotekets öden och äventyr målas upp, från plundringar under 30-åriga kriget till abdikation och slottsbrand.

Två böcker som finns till utlån här, på temat Kristina och bibliotek, är Kjell Lekebys Kung Kristina, om drottningens könsöverskridande karaktär, och Per Wästbergs Resa i tysta rum, om boksamlingar som gömmer sig på svenska slott och herrgårdar.

Inga kommentarer: