09 april 2013

Till alla pappor och andra manliga förebilder

En viktig artikel finns att läsa på SvD! Den handlar om pojkars kraftigt minskade läsförmåga och i längden deras förmåga att förstå och göra sig förstådda. Men det handlar om så mycket mer än bara bristande läsförmåga.

Om man inte läser skönlitteratur får man svårare "att leva sig in i hur andra människor – med annorlunda villkor, erfarenheter och värderingar – tänker, känner och lever. Det är en förmåga att skifta perspektiv och synvinkel, att se sig själv i den andre och den andre i sig själv."Att sedan även diskutera texten och analysera dess värderingar och även sina egna leder till en större inlevelseförmåga med andra.Läs och begrunda!

Inga kommentarer: