01 juli 2013

Flyt och oflyt

Det flyter hit, det flyter dit...
bild: Pia Jane Bijkerk
Förra veckan figurerade göteborgsbiblioteken i media, då radions Kulturnytt granskade hur det flytande beståndet tenderar hamna snett.
Kulturnytts rundringning till Göteborgs stadsdelsbibliotek visar att de centrala biblioteken ofta har ett överskott på ny film och litteratur. Här är också många låntagare aktiva med att både reservera och återlämna media. Men i stadens ytterområden blir utbudet fattigare i takt med att nya medier återlämnas i centrum - och blir kvar där.
Systemet med flytande beståndet infördes ju i och med Stadsbibliotekets ombyggnad, och vi får väl se hur det blir då lokalerna vid Götaplatsen öppnar igen nästa vår - om vi följer Värmlands exempel och skrotar systemet, eller om det får flyta på. Än så länge gör vi såklart vad vi kan för att alla bibliotek ska ha ett lockande och aktuellt utbud, och hjälper alla som vill och behöver med reservationer.

Inga kommentarer: