23 september 2013

15 miljoner kronor

Det är så mycket som regeringen tänker satsa av 2014 års kulturbudget på läsfrämjande insatser.  Detta med tanke på alla rapporter om svenska skolelevers sjunkande läskunnighet. För ett år sedan färdigställdes den stora litteraturutredningen som hade beställts av regeringen. I den rekommenderades det att man skulle satsa på skolan först och resten sedan. I slutet av september presenterar regeringen sitt svar på utredningen i form av en litteraturproposition.

De 15 miljoner kronorna ska gå till Statens kulturråd och ska användas för läsfrämjande insatser utanför skolan. Då undrar ju biblioteksvän av ordning om några av dessa pengar kommer att synas ute i de läsfrämjande institutioner som redan finns och som kallas för folkbibliotek?

källa: DN

Här på Torslanda bibliotek försöker vi dra vårt strå till den läsfrämjande stacken genom att bland annat anordna sagstunder.
Nästa sagostund är den 7 oktober kl 9:30. Den är för barn i åldern 2-4 år och öppen för alla. Vi vill dock att man föranmäler senast lördag 5 oktober.

Inga kommentarer: