28 oktober 2013

Låna e-böcker

Bara några dagar efter vår e-boksvisning på Truslegården, så finns det nu ytterligare vägar man kan gå för att låna e-böcker. Här nerer följer först instruktioner för android och sedan för iPad/iPhone.

Android

Installera app
1. Ladda hem appen Aldiko Bookreader
2. Auktorisera programmet med ett Adobe-ID genom
att välja About inne i appen. För att skaffa ett Adobe-ID
gå till www.adobe.se eller direkt http://bit.ly/adobeid
Låna e-bok
Gå till www.gotlib.goteborg.se i din webbläsare,
eller direkt till http://bit.ly/lanaebocker.
Sök fram boken du vill låna.
Om du vill låna e-bok (28 dagars lån)
1. Välj Låna som e-bok, ange Epub som format
2. Låna boken med ditt bibliotekskortsnummer och pinkod
3. Hämta hem boken genom att välja Klicka här. Boken
hamnar i dina nedladdade/hämtade filer, filen heter .acsm.
4. Öppna boken i Aldiko

Om du vill låna fri e-bok
Fria e-böcker är böcker där upphovsrätten har gått ut.
Du får behålla böckerna när du har laddat hem dem.
1. Välj Fritt att ladda ner


2. Välj fil att ladda hem
3. Öppna boken i Aldiko

iPad/iPhone

Installera app
1. Ladda hem appen Bluefire reader
2. Auktorisera programmet med ett Adobe-ID.
För att skaffa ett Adobe-ID gå till www.adobe.se
eller direkt http://bit.ly/adobeid
Låna e-bok
Gå till www.gotlib.goteborg.se i din webbläsare,
eller direkt till http://bit.ly/lanaebocker
Sök fram boken du vill låna.
Om du vill låna e-bok (28 dagars lån)
1. Välj Låna som e-bok, ange Epub som format
2. Låna boken med ditt bibliotekskortsnummer och pinkod
3. Hämta hem boken till din Ipad/Iphone genom
att välja Klicka här
4. Öppna boken i Bluefire reader
Om du vill låna fri e-bok
Fria e-böcker är böcker där upphovsrätten har gått ut.
Du får behålla böckerna när du har laddat hem dem.
1. Välj Fritt att ladda ner
2. Välj fil att ladda hem
3. Öppna boken i Bluefire reader

Inga kommentarer: