07 november 2013

Uttryck som förvrängts

I slutet av sommaren skrev vi ett inlägg om när ord eller uttryck börjar användas med motsatt betydelse.
Nu är det dags för ännu ett inlägg om samma företeelse.

Den här gången handlar det om "i stormens öga".

"Stormens öga syftar på läget i själva centrum på en cyklon, där vinden är svag. Uttrycket i stormens öga används överfört om en stilla plats mitt i en stormig eller kaotisk tillvaro. Men det blir allt vanligare att det används i motsatt betydelse, alltså om ett mycket utsatt läge." källa: språkrådet


Här finns ett exempel på när man använder uttrycket på ett motsatt och alltså felaktigt sätt.

Söker man på orden stormens öga i Gotlib, vår katalog, så får man 29 träffar.

Inga kommentarer: