11 december 2013

Författarupprop för friheten

Igår har flera hundra författare från flera länder publicerat ett upprop i 25 ledande tidningar världen över. Uppropet handlar om att FN måste upprätta en lag om digitala friheter. Människor som ständigt övervakas digitalt är inte fria människor. Några svenska författare som skrivit under är: Henning Mankell, Jan Guillou, Per Olov Enquist och Tomas Tranströmer.

Idag kan så kallade demokratiska nationer med några enkla musklick forma en så gott som total bild av en medborgare. Staten eller stora företag får genom att följa digitala spår, reda på individers politiska åsikter, deras intressen och konsumtionsmönster. All den här informationen sparas för att kunna förutse en medborgares beteende. Företag skräddarsyr riktad information och reklam till just dig. Hur företag handskas med vår digitala information skrev vi om här på bloggen i inlägget om filterbubblan.

"Individens okränkbara integritet är demokratins grundsten. Människans integritet sträcker sig bortom den fysiska kroppen. I sina tankar, privata miljöer och kommunikationer har alla människor rätt att få förbli obevakade och oantastade."

Läs hela uppropet här.  Källa: DN
Inga kommentarer: