09 december 2013

Om hjärnan och läsförståelse

I förra veckan skrev i om författaren som mätte sin hjärnaktivitet under skrivandets gång. Idag handlar det om att mäta hjärnans aktivitet vid en läsförståelseövning.

Med hjälp av EEG har forskare i psykologi vid Northwestern university i Evanston, Illinois,  undersökt hjärnans aktivitet vid olika förståelseövningar. I studien deltog 28 personer i åldern 18 till 29 år. Det visade sig då att personer med god läsförmåga hade en mycket annorlunda hjärnaktivitet i jämförelse med dem som hade sämre läsförståelse.


Forskningen visade att man till och med kan förutspå en människas läsförståelse. Studien är ett led i att försöka fånga vilka egenskaper som kännetecknar god läsförståelse.
 Källa: Språktidningen

För den som vill läsa orginalartikeln återfinns den här.

Inga kommentarer: