04 december 2013

Vad händer i huvudet på en författare?

Ja, det har man nu försökt ta reda på. Den i Nederländerna välkända författaren Arnon Grunberg har nu gjort sin skrivprocess till ett vetenskapligt experiment. Inte nog med att han led av den vanliga pressen ett författarskap kan innebära, nu fick han även utstå pressen av en hjälm av elektroder på huvudet.Det Grunberg först upptäckte med sin nya huvudklädnad var att man fick ont i huvudet efter ca en halvtimme och att det blev rätt blött när elektroderna kontinuerligt måste blötas ner för bästa ledningsförmåga. Under två veckors tid ägnade Grunberg flera timmar om dagen åt att skriva på sitt nästa verk, samtidigt som elektrodhjälmen och en mängd kameror mätte hans hjärnvågor, ansiktsuttryck, känsloupplevelser och hudens galvaniska respons.

Men Grunberg och forskarna nöjer sig inte med att mäta vad som händer i författarens huvud. Nästa höst när boken kommer ut, ska 50 st försökspersoner läsa den med samma sorts mätutrustning på och kring sig. Vad forskarna hoppas få ut av det hela är om man kan hitta en länk eller flera, mellan hur konsten uppkommer och hur den tas emot och avnjuts.

Kommer läsarna uppleva samma känslor som författaren hade när boken skrevs, eller är läsupplevelsen något helt annat? Ja det hoppas man alltså få svar på nästa höst.

Källa: nytimes.com


Inga kommentarer: