26 februari 2014

Bibliotekens uppdrag enligt lag

I den nya bibliotekslagen slås fast att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”


Ett viktigt uppdrag som ska tas på stort allvar. Men ett uppdrag som ibland ifrågasätts allt mer inom yrkeskåren bibliotekarier. Om detta skriver Lars Anders Johannson i en tänkvärd artikel i SvD.se.

Om ni som besöker bibliotek, stöter på en bok som har ett kontroversiellt innehåll enligt de flesta, så beror det på att biblioteket helt enkelt följer den lagstitfning som råder. Som Lars skriver i sin artikel, så är det väl mycket bättre, att den som vill läsa och förstå andra människors åsikter, slipper köpa böckerna i fråga utan kan låna dem.Inga kommentarer: