17 februari 2014

Idag för 261 år sedan...

var många svenskar mycket upprörda. De ansåg att statsmakten hade stulit 11 dagar av deras liv. Hur hänger nu det där ihop egentligen?

Jo, år 1753 övergick Sverige från den julianska kalendern till den gregorianska. Då beslutades det att februari det året skulle sluta den 17 februari, för att genast följas av 1 mars.
Det var påven Gregorius XIII, som redan år 1582 beslutade att införa den kalender som fick hans namn och som ännu används av de flesta länder i världen.  Den stora skillnaden mellan de båda kalendrarna, är hur man beräknar skottdagen.

Sverige beslutade alltså att haka på den nya kalendern 171 år senare till invånarnas ilska och förtret.

Den svenska almanackan anno 1753, året då den gregorianska kalendern infördes i Sverige.
Källa: Wikipedia

Inga kommentarer: