18 februari 2014

Vår fantastiska hjärna

Det finns väldigt mycket forskning om den mänskliga hjärnan och hur den egentligen fungerar. Bland annat visar en studie från Michigan state university, att högpresterande studenter som blivit framgångsrika som vuxna, i större utsträckning än andra hade ägnat sig åt kreativa och konstnärliga aktiviteter under uppväxten.

Forskarna menar att sambandet mellan konstnärliga aktiviteter såsom t ex utövande av musik, kreativt skrivande, teater, dans och att bygga saker; uppmuntrar hjärnan till att tänka utanför ramarna och ger förmågan att lekfullt och intuitivt lösa komplexa problem.

Studier på äldres hjärnor vid Texas university, visar att man håller hjärnan ung genom att lära sig nytt. För en gammal människa räcker det alltså inte att ägna sig åt det man alltid brukar göra, utan det krävs att man lär sig något helt nytt, för att förbättra det episodiska minnet och kognitionsförmågan. I studien fick en grupp av äldre lära sig att t ex sy lapptäcken eller digitalfotografera. källa: Modern Psykologi januari 2014

För dig som är intresserad av att läsa om hjärnan, så finns det en hel del böcker att låna från biblioteken. Man kan söka på ämnesord såsom; hjärna, hjärnan, neurologi, kognitiv psykologi, brain med mera. Det finns även böcker att låna om man är sugen på att lära sig sy lapptäcken eller fota digitalt.

Inga kommentarer: