11 mars 2014

Bibliotek som livräddare

Vilken betydelse har tillgången till litteratur för de ca 4400 individer, som sitter i fängelse i Sverige idag? Mycket stor betydelse för väldigt många, visar det sig.

Gävle fängelse, commons.wikimedia.org

I en så kärv och torftig verklighet, som fängelse är, kan eskapismen bli ett överlevnadsredskap, och böcker bli vägkartor till andra världar. Ricard Nilsson, livstidsdömd intern på Kirseberg och författare, tror att det är främst på häkten och i isolering, som böcker spelar en avgörande roll för hur man mår. Under 23 timmar av dygnet har man inget annat att sysselsätta sig med.

Att ha tillgång till ett bibliotek i fängelset är alltså av stor vikt och i Kirseberg är det förutom kriminalromaner, stor efterfrågan på böcker om filosofi, psykologi, religion och självhjälpslitteratur.

Björn Ranelid, vars bok Kniven i hjärtat, handlar om en 17-åring som återupptar kontakten med sin morddömde pappa, en man som i fängelset växer genom läsning. Boken är baserad på verkliga händelser. Ranelid säger följande om litteraturen och fängelsebiblioteken:

"– Litteraturen är världens bästa låssmed. Biblio­tekarien på ett fängelse kan spela en oerhört stor roll genom att slussa in litteratur i fångars liv, för att ta dem utanför den inskränkta värld de lätt kan hamna i om de bara läser kriminallitteratur."
I högriskfängelset Hall, ses biblioteket som en ombonad oas i jämförelse med den i övrigt bistra miljön. I Halls bibliotek är genren fantasy en av de mest populära. Många interner som väljer att läsa fantasy gör det för att kunna släppa tankarna på sin egen situation. Genom att identifiera sig med karaktärer i böckerna, mår man själv också bättre. Men som bibliotekarien berättar, så är det många som har läs- och skrivsvårigheter i fängelset och då kan jobbet med att introducera litteratur vara ganska så svårt. Just fantasy har dock visat sig bli en favoritgenre även för den här gruppen individer.

Källa: DN

Inga kommentarer: