12 mars 2014

Romanläsning lämnar spår i hjärnan

Om någon säger att en bok som de läst, starkt påverkat och till och med förändrat deras liv, kan man se det då? Den frågan ställde sig några forskare på Emory university i USA . På något sätt borde man kunna mäta avtryck i hjärnan, ansåg de.


Följande experiment genomdrevs; 21 studenter fick läsa spänningsromanen Pompeji av Robert Harris. Sedan gjordes det en magnetröntgen på studenterna.

Det visade sig att läsningen gav bestående effekter i det som kallas hjärnans centralfåra, som förknippas med känsel och kroppsrörelse. Det här trodde forskarna berodde på att läsarna rent kroppsligt levde sig in i romankaraktärerna. Även i de delar av hjärnan som har med språkmottagning att göra märktes en förhöjd effekt, som varade i några dagar.

Det är första gången någonsin som en studie påvisat varaktiga förändringar i hjärnan på grund av romanläsning.

Källa: Hjärnan 2014, Ett specialnummer från Forskning & framsteg

Inga kommentarer: