01 april 2014

En bok om barns självkänsla

Jag törs inte men gör det ändå: om barns välmående och självkänsla


 Ska jag trösta eller pusha mitt barn? En balansgången som kan vara svår för föräldrar till ängsliga barn.

Psykologen Martin Forster har skrivit en bok om hur man kan hjälpa barn att övervinna sin rädsla, så att de vågar göra det som de faktiskt vill göra.

Hur kan man hjälpa barn som inte vågar anta utmaningar, som inte vill pröva nya aktiviteter, eller som känner sig otrygga i samspelet med kamrater? Många skulle ge rådet att försöka stärka deras självkänsla. Strävan efter självkänsla betonas emellertid ofta för starkt, vilket ibland till och med kan stjälpa mer än hjälpa. Jag törs inte men gör det ändå visar därför många olika vägar till trygghet och glädje hos barn. 

Inga kommentarer: