12 maj 2014

Återlämning när biblioteket är öppet!

Vi har inget inkast för media på Torslanda bibliotek. Det betyder att all återlämning till oss, måste ske när vi har öppet.

Den största anledningen till att det inte finns inkast är för att det inte får finnas öppningar i en skolbyggnad, den andra anledningen är att vi redan hade avskaffat inkast redan innan vi stängde lokalen vid Torslanda torg.

Naturligtvis kan man lämna media på valfritt folkbibliotek i  Göteborg, så man är inte hänvisad enbart till våra öppettider.

Inga kommentarer: