01 oktober 2014

Ny norsk långserie

Det är många som slukar alla de historiska romanserier som strömmar från vårt västra grannland. Norska författare som Laila Brenden och Anne-Lise Boge är flitiga skribenter i genren som ofta handlar om komplicerade kärlekar och hembygdens historia. Faktiskt är den här bloggens populäraste inlägg det som listar alla de olika serier som går att låna via biblioteken i Göteborg - och nu har jag uppdaterat listan med ytterligare en svit.

Ida S. Skjelbakken har nämligen påbörjat Krönikan om Ylva Alm, en berättelse som tar sin början i det tidiga 1700-talets norska Telemark. Sjuttonåriga Ylva lever ett tryggt liv som dotter till en av traktens storbönder. En dag råkar hon på en beryktad mördare i skogen, men räddas av Aksel Tveter och blir blixtförälskad. Föga anar hon att det finns händelser i det förflutna som knyter dem samman...

Hitills finns 18 titlar på norska, varav 8 översatts till svenska. Böckerna finns, åtminstone för tillfället, bara tillgängliga på biblioteket som talböcker i DAISY-format, tänkta för personer med nedsatt syn eller andra lässvårigheter.

Inga kommentarer: