28 november 2014

Förlorad i en bok

eller så kanske man inte säger på svenska. Kanske säger man i stället uppslukad av en bok. I vilket fall som helst, så är det en känsla som har kommit över mig ett antal gånger under mitt liv. Jag lever mig så in i läsandet av en bok att jag inte lägger märke till någonting utanför bokens värld. Jag glömmer till och med att äta ibland.  Det finns många fler i världen som har den här upplevelsen när de läser och nu har det forskats på det.

Så här kommer den vetenskapliga förklaring till upplevelsen "getting lost in a book".

Eftersom många människor har hävdat att just Harry Potter-böckerna har gett dem den här känslan, så är det dem forskarna har använt sig av när det gjort sin studie.

Resultatet döptes till "the fiction feeling hypothesis".

Den hypotesen kan kort förklaras på följande sätt:
Böcker med känslomässigt laddade passager skapar empati med bokens karaktärer och leder till att hjärnans empaticentrum sätts igång. Därmed är du så att säga uppslukad av en bok.

En känsla står ut mer än andra när det kommer till att förlora sig i en bok och den känslan är; rädsla.Vill du själv läsa mer om studien så hittar du den här på buslte.com.Inga kommentarer: