30 januari 2015

Lönsamt med bibliotek

I vårt sydvästra grannland Danmark genomfördes för första gången en ekonomisk undersökning vad gäller bibliotekens roll för BNP. Föga förvånande (för oss som jobbar i branschen i alla fall), så visade det sig att de danska biblioteken bidrog med ungefär lika mycket till statskassan, som de kostar att driva.

På vilket sätt bidrar då bibliotek kan man undra? Jo, genom att väcka läslust hos barn och öka deras läsförståelse och läsförmåga. Om barn har en hög läsförmåga, så ökar utbildningsnivån i samhället och det i sin tur påverkar produktivitet och BNP.

foto från www.flickr.com


Källa: SvD

Nu så är det i och för sig en dansk undersökning, men våra samhällen är nog så pass lika att man kan göra jämförelser. Det är alltså högst troligt att även svenska bibliotek bidrar till ökad produktivitet och till BNP.

Inga kommentarer: