09 januari 2015

Nu är det vetenskapligt bevisat!

Läsning reducerar stress. År 2009 bedrev universitetet i Sussex en studie om läsning och stressnivåer. Deras slutsats var att läsning kan reducera upplevd stress med upp till 68 procent. Dock gäller det pappersböcker. En mer nutida undersökning från 2014 visar att läsning från läs/surfplatta inte alls har samma effekt.

Att läsa är inte ett naturligt beteende för den mänskliga hjärnan, utan det är inlärt. Hjärnan lär sig efter mycket träning, att skapa nya strukturer för att bearbeta text och läsning. Att då ha en pappersbok som taktilt hjälpmedel har visat sig vara en stor hjälp för hjärnan när den lär sig den nya färdigheten. Man lär sig läsa linjärt och har stor hjälp av ordens placering på boksidan.

All den här taktila hjälpen försvinner dock när man läser på en platta. Digital läsning skiljer sig också genom att blicken inte följer texten linjärt på samma sätt som i en pappersbok. I stället har undersökningar visat att läsordningen digitalt mer ser ut som ett F. Det betyder att digital läsning mer liknar att man skummar igenom texten. Det leder till att man inte tar till sig vare sig innehåll eller stressreducering på det sätt man gör om man läser en pappersbok.

För den som är intresserad att läsa mer så finns källan här, den innehåller i sin tur sina egna källhänvisningar.

Det här är verkligen avkoppling för mig under sommarhalvåret:

Girl reading (1920s) by A. H. WatsonInga kommentarer: