02 februari 2015

Läs högt för barnen!

Det rekommenderade en gång i tiden Albert Einstein och det rekommenderas ännu idag. Läs sagor för barnen!Ny forskning visar att det bästa sättet som man kan ge sitt barn ett försprång i livet på, är att läsa högt för det. Redan från allra första början. Barn som lyssnar regelbundet på vuxnas högläsning utvecklas snabbare och bättre än barn som sällan eller aldrig får lyssna på sagor och berättelser.

Studien gjord på 19 000 barn, visar också att det är fråga om högläsning från en levande person och den interaktion med barnet som då uppstår, som är den form av lyssnande som hjälper barnen på traven. Att sätta på en ljudsaga i cd-spelaren eller datorn har inte alls den effekten.

De vuxna som försöker få barn att lära sig alfabetet i tidig ålder, ger inte heller sina barn något försprång vad gäller barnens inlärning. Interagera med ditt barn och låt även andra vuxna läsa högt för det.

Källa: Aftonbladet

För övrigt har vi sagostunder på biblioteket på den 9 februari och den 23 februari. Sagostunden börjar kl 09:30 och vänder sig till barn i åldern 2-4. Välkomna att anmäla ert/era barn senast vardagen innan.

Inga kommentarer: