04 september 2015

Boksläpp efter 101 år!

År 1914 skrev J.R.R Tolkien sin egen version av den finska sagan Kalevala, The Story of Kullervo. Nu 101 år senare släpps boken i en av Verlyn Flieger, redigerad upplaga. Flieger har tidigare publicerat sagan i Tolkien Studies: Volume 7 från 2010.


Kullervo son of Kalervo is perhaps the darkest and most tragic of all J.R.R. Tolkien’s characters. ‘Hapless Kullervo’, as Tolkien called him, is a luckless orphan boy with supernatural powers and a tragic destiny.

Källa: tolkiensociety.org

Inga kommentarer: