30 september 2015

Rätten att läsa

"Rätten att läsa" är årets tema för Europeiska Dyslexiveckan, som uppmärksammas 5-11 oktober. Tanken med veckan är att öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter, och inte minst visa på alla de sätt det går att underlätta läsandet för den som har svårt.

Några böcker om dyslexi
- se fler i vår katalog
På biblioteken finns gott om resurser för den som behöver stöd i sitt läsande: lättlästa böcker, böcker med stor stil och talböcker som du kan lyssna på i en smart telefon, surfplatta eller dator. Behöver du hjälp är det bara att kontakta oss som jobbar här. Mer information finns också hos Myndigheten för tillgängliga medier, som bland annat tillhandahåller appen Legimus som gör det smidigt att läsa talböcker.

På stadsbiblioteket vid Götaplatsen blir det massor av aktiviteter under helgen som avslutar veckan. Se hela programmet här.

Inga kommentarer: