23 september 2015

Vill du hjälpa flyktingar?

Engagemanget för flyktingar är stort just nu, med demonstrationer, insamlingar och människor som skjutsar och öppnar sina hem. På den här sidan har Göteborgs stad samlat information om hur den som vill kan bidra på olika sätt - ingen kan göra allt, men alla kan nog göra något.

Utöver det praktiska och akuta kan det också vara bra att läsa på lite, och på biblioteken finns mycket som kan vara till hjälp då. Här är några tips, men du kan också söka vidare själv i vår katalog på gotlib.goteborg.se, till exempel med sökorden flyktingfrågor eller flyktingpolitik.

Ensamkommande barns rätt - en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl. är tänkt att vara till hjälp för alla som i tjänsten kommer i kontakt med ett ensamkommande barn. I Sverige har vi sedan år 2005 en ny lag, lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Ett ensamkommande barn kommer i kontakt med många olika myndigheter under vistelsen i Sverige. Att då få en kompetent god man, som har kunskap om samhället, tid och kraft är viktigt för barnet.

Asylrätt - en praktisk introduktion är precis vad den utger sig för att vara, en genomgång av asylrätten med början i de folkrättsliga principerna, genom EU:s regelverk och Sveriges lagstiftning. Asylprocessen gås igenom steg för steg, med förklaringar av begrepp som inhibition och non-refoulement.

Tidskriften Artikel 14 ges ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, i syfte att informera och skapa debatt kring flykting­frågor och asyl­politik. Namnet kommer från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, där artikel 14 just handlar om rätten att söka asyl. Som med alla tidskrifter kan du reservera och låna alla nummer utom det senaste.

Inga kommentarer: